Attention please!!!


We have moved to our new page: exlibrus.net!

Your account has also been transferred to our new page. Under "Login" -> "Activation" in the E-mail address field, enter your e-mail that you used when registering. Then go to "Forgot your password?". By requesting a new password you can, as requested, enter a new password of your choice. Afterwards you always use your current access data.

Website www.exlibrus.de you can use from now on only for informative purposes!

Best Regards,

Your Exlibrus-Team

Pravo - Books

Sort by:
294 books total.
Katkova, T. G., Katkova, T. V.
Osoblyvosti rozsliduvannja zlochyniv, pov’jazanyh iz posjagannjamy na kul'turnu spadshhynu. Praktychnyj posibnyk / T. G., Katkova, T. V. Katkova. Charkiv: Pravo, 2011. 240 S., Softcover ISBN Osoblyvosti rozsliduvannja
EUR 21,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
Markush, M. A.
Pryncyp zmagal'nosti v kryminal'nomu procesi Ukrai'ny. Monografija / M. A. Markush. Charkiv: Pravo, 2007. 208 S., Hardcover ISBN Pryncyp zmagal'nosti
EUR 19,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
Tacij, V. Ja.
Konstytucija Ukrai'ny. Naukovo-praktychnyj komentar / V. Ja. Tacij. Charkiv: Pravo, 2011. 1128 S., Hardcover ISBN Naukovo-praktychnyj komentar
EUR 50,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
Harchenko, V. B.
Kryminal'no-pravova ohorona prav na rezul'taty tvorchoi' dijal'nosti ta zasoby indyvidualizacii' v Ukrai'ni. Monografija. / V. B. Harchenko. Charkiv: Pravo, 2011. 480 S., Hardcover ISBN Kryminal'no-pravova ohorona
EUR 22,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
red. Komarov, V. V.
Pozovne provadzhennja. Monografija / V. V. red. Komarov. Charkiv: Pravo, 2011. 552 S., Hardcover ISBN Pozovne provadzhennja
EUR 27,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Cyvil'nyj procesual'nyj kodeks Ukrai'ny. Stanom na 10 travnja 2011 r.. Charkiv: Pravo, 2011. 226 S., Softcover ISBN 978-966-458-240-4
EUR 15,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
Pysarenko, N. B., S'omina, V. A.
Administratyvno-pravovi spory (udoskonalennja porjadku vyrishennja). Monografija / N. B., S'omina, V. A. Pysarenko. Charkiv: Pravo, 2011. 136 S., Softcover ISBN 978-966-458-242-8
EUR 23,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Borysova, V. I., ta in.
Cyvil'ne pravo. Pidruchnyk u 2 tomah (Tom 1-2) / V. I., ta in. red. Borysova. Charkiv: Pravo, 2011. Hardcover ISBN Cyvil'ne pravo
EUR 49,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Gospodars'kyj procesual'nyj kodeks Ukrai'ny. Stanom na 26 kvitnja 2011 r.. Charkiv: Pravo, 2011. 88 S., Softcover ISBN 978-966-458-239-8
EUR 15,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Bjudzhetnyj kodeks Ukrai'ny. Stanom na 26 kvitnja 2011 r.. Charkiv: Pravo, 2011. 136 S., Softcover ISBN 978-966-458-199-5
EUR 15,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Kodeks administratyvnogo sudochynstva Ukrai'ny. Stanom na 26 kvitnja 2011 r.. Charkiv: Pravo, 2011. 168 S., Softcover ISBN 978-966-458-238-1
EUR 15,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Usenko, Je. A.
Pravove reguljuvannja procedur vyrishennja podatkovyh sporiv. Monografija / Je. A. Usenko. Charkiv: Pravo, 2011. 184 S., Softcover ISBN 978-966-458-236-7
EUR 22,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Simejnyj kodeks Ukrai'ny. Stanom na 10 kvitnja 2011 r.. Charkiv: Pravo, 2011. 96 S., Softcover ISBN 978-966-458-235-0
EUR 15,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
Sineokij, O. V.
Advokatura kak institut pravovoj pomošci i zašcity: Ucebnoe posobie / O. V. Sineokij. Charkiv: Pravo, 2008. 496 S., Hardcover ISBN 978-966-458-032-5
EUR 21,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Bytjak, Ju.P., ta in.
Administratyvne pravo. Pidruchnyk (gryf MON Ukrai'ny) / Ju.P., ta in. red. Bytjak. Charkiv: Pravo, 2010. 624 S., Hardcover ISBN 978-966-458-195-7
EUR 26,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Karmanov, E. V.
Bankivs'ki dogovory. Dogovory v inozemnij valjuti / E. V. Karmanov. Charkiv: Pravo, 2004. 312 S., Hardcover ISBN 966-8467-08-6
EUR 17,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Get'man, A. P.
Ekologichne pravo. Pidruchnyk (gryf MON Ukrai'ny) / A. P. red. Get'man. Charkiv: Pravo, 2009. 328 S., Hardcover ISBN 978-966-458-108-7
EUR 21,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Anuchyna, L. V.
Estetyka. Navchal'nyj posibnyk (gryf MON Ukrai'ny) / L. V. red. Anuchyna. Charkiv: Pravo, 2010. 232 S., Softcover ISBN Estetyka
EUR 20,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red.Cvik, M. V.
Zagal'na teorija derzhavy i prava. Pidruchnyk (gryf MON Ukrai'ny) / M. V. red.Cvik. Charkiv: Pravo, 2010. 584 S., Hardcover ISBN 978-966-458-095-0
EUR 23,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Jermolajev, V. M.
Istorija vyshhyh predstavnyc'kyh organiv vlady v Ukrai'ni. Navchal'nyj posibnyk / V. M. Jermolajev. Charkiv: Pravo, 2007. 280 S., Softcover ISBN 966-458-011-2
EUR 16,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red.Demydenko, G. G.
Istorija vchen' pro derzhavu i pravo. Pidruchnyk (gryf MON Ukrai'ny) / G. G. red.Demydenko. Charkiv: Pravo, 2009. 256 S., Hardcover ISBN Istorija vchen' pro derzhavu
EUR 19,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Demydenko, G. G., Petryshyn, O. V.
Istorija vchen' pro derzhavu i pravo. Hrestomatija (4-te vyd., dopov. i zminene) / G. G., Petryshyn, O. V. Demydenko. Charkiv: Pravo, 2009. 958 S., Hardcover ISBN Hrestomatija
EUR 33,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Rum’jancev, V. O., Strahov, M. M.
Istorija Ukrai'ny. Vsesvitnja istorija XX st.: Posib. dlja vstupnykiv do VNZ Ukrai'ny / V. O., Strahov, M. M. Rum’jancev. Charkiv: Pravo, 2007. 320 S., Softcover ISBN Istorija Ukrai'ny
EUR 17,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Kolisnyk, V. P.
Konstytucijne pravo Ukrai'ny. Pidruchnyk (gryf MON Ukrai'ny) / V. P. red. Kolisnyk. Charkiv: Pravo, 2010. 416 S., Hardcover ISBN Konstytucijne pravo Ukrai'ny
EUR 23,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Shepit'ko, V. Ju.
Kryminalistyka.Pidruchnyk (gryf MON Ukrai'ny) / V. Ju. red. Shepit'ko. Charkiv: Pravo, 2010. 464 S., Hardcover ISBN 978-966-458-067-7
EUR 23,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Tacij, V. Ja.
Kryminal'ne pravo Ukrai'ny. Zagal'na ta Osoblyva chastyny u 2-h tomah (gryf MON Ukrai'ny) / V. Ja. red. Tacij. Charkiv: Pravo, 2010. Hardcover ISBN 978-966-458-155-1, 978-966-458-156-8
EUR 33,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Groshevyj, Ju. M.
Kryminal'nyj proces: Pidruchnyk (gryf MON Ukrai'ny) / Ju. M. red. Groshevyj. Charkiv: Pravo, 2010. 608 S., Hardcover ISBN 978-966-458-165-0
EUR 24,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Groshevyj, Ju.M., Fomin, S. B.
Kryminal'no-procesual'ne dokazuvannja ta operatyvno-rozshukova dijal'nist': Navchal'nyj posibnyk / Ju.M., Fomin, S. B. Groshevyj. Charkiv: Pravo, 2010. 112 S., Softcover ISBN 978-966-458-149-0
EUR 17,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Zymenko, A. V.
Mytne pravo Ukrai'ny. (aspekty provadzhennja u spravah pro porushennja mytnyh pravyl). Navchal'nyj posibnyk (gryf MON Ukrai'ny) / A. V. Zymenko. Charkiv: Pravo, 2010. 160 S., Hardcover ISBN Mytne pravo Ukrai'ny
EUR 20,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Zhushman, V. P.
Mizhnarodne pryvatne pravo. Pidruchnyk (gryf MON Ukrai'ny) / V. P. red. Zhushman. Charkiv: Pravo, 2011. 320 S., Hardcover ISBN 978-966-458-166-7
EUR 22,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Marochkin, I. Je.
Organizacija roboty sudu v Ukrai'ni. Navchal'nyj posibnyk / I. Je. red. Marochkin. Charkiv: Pravo, 2009. 312 S., Softcover ISBN 978-966-458-135-3
EUR 19,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Shevchenko, L.S.
Osnovy ekonomichnoi' teorii'. Pidruchnyk (gryf MON Ukrai'ny) / L.S. red. Shevchenko. Charkiv: Pravo, 2010. 448 S., Hardcover ISBN 978-966-458-017-2
EUR 21,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Shevchenko, L.S.
Osnovy ekonomichnoi' teorii' u strukturno-logichnyh shemah. Navchal'nyj posibnyk / L.S. red. Shevchenko. Charkiv: Pravo, 2010. 144 S., Softcover ISBN Osnovy ekonomichnoi' teorii'
EUR 19,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Kucherjavenk, M. P.
Podatkove pravo Ukrai'ny. Navchal'nyj posibnyk (gryf MON Ukrai'ny) / M. P. red. Kucherjavenk. Charkiv: Pravo, 2010. 256 S., Hardcover ISBN 978-966-458-177-3
EUR 23,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red.Petryshyn, O. V.
Porivnjal'ne pravoznavstvo. Pidruchnyk dlja studentiv jurydychnyh special'nostej vyshhyh navchal'nyh zakladiv / O. V. red.Petryshyn. Charkiv: Pravo, 2011. 272 S., Softcover ISBN 978-966-458-228-2
EUR 20,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Marochkina, I. Je.
Porivnjal'ne sudove pravo. Navchal'nyj posibnyk / I. Je. red. Marochkina. Charkiv: Pravo, 2009. 108 S., Softcover ISBN 978-966-458-086-8
EUR 16,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Trebin, M. P.
Sociologija. Pidruchnyk (gryf MON Ukrai'ny) / M. P. red. Trebin. Charkiv: Pravo, 2010. 224 S., Hardcover ISBN Sociologija
EUR 20,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Glibko, V. M., Bushhan, O. P.
Sudova buhgalterija. Pidruchnyk (gryf MON Ukrai'ny) / V. M., Bushhan, O. P. Glibko. Charkiv: Pravo, 2011. 192 S., Hardcover ISBN 978-966-458-192-6
EUR 20,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Kucherjavenko, M. P.
Finansove pravo. Navchal'nyj posibnyk (gryf MON Ukrai'ny) / M. P. red. Kucherjavenko. Charkiv: Pravo, 2010. 288 S., Hardcover ISBN Finansove pravo- Kucherjavenko
EUR 19,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Kucherjavenko, M. P.
Aktual'ni pytannja nauky finansovogo prava. Monografija / M. P. red. Kucherjavenko. Charkiv: Pravo, 2010. 464 S., Softcover ISBN 978-966-458-212-1
EUR 27,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Nalyvajko, L.R.
Derzhavnyj lad Ukrai'ny. Teoretyko-pravova model' / L.R. Nalyvajko. Charkiv: Pravo, 2010. 596 S., Hardcover ISBN 978-966-458-162-9
EUR 25,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Zelenec'kyj, V. S.
Doslidche provadzhennja pro vchynenyj zlochyn. Naukovo-praktychnyj posibnyk / V. S. Zelenec'kyj. Charkiv: Pravo, 2009. 126 S., Softcover ISBN 978-966-458-152-0
EUR 17,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Katkova, T. V., Katkova, A. G.
Zakinchennja dosudovogo slidstva u kryminal'nyh spravah. Praktychnyj posibnyk / T. V., Katkova, A. G. Katkova. Charkiv: Pravo, 2011. 136 S., Softcover ISBN 978-966-458-225-1
EUR 17,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Grygorenko, Je. I.
Konstytucijni zasady prohodzhennja vijs'kovoi' sluzhby gromadjanamy Ukrai'ny: problemy teorii' ta praktyky / Je. I. Grygorenko. Charkiv: Pravo, 2010. 279 S., Hardcover ISBN 978-966-458-174-2
EUR 26,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Tacyj, V. Ja.
Konstytucijno-pravovi zasady stanovlennja ukrai'ns'koi' derzhavnosti / V. Ja. red. Tacyj. Charkiv: Pravo, 2003. 328 S., Hardcover ISBN 966-7146-84-7
EUR 16,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Komarov, V. V., Pogoreckij, V. N.
Meždunarodnyj kommerceskij arbitraž / V. V., Pogoreckij, V. N. Komarov. Charkiv: Pravo, 2009. 164 S., Softcover ISBN 978-966-458-112-4
EUR 18,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Trofimov, S. A.
Mytni procedury na mors'komu transporti: teoretychni j praktychni aspekty / S. A. Trofimov. Charkiv: Pravo, 2010. 186 S., Softcover ISBN 978-966-458-161-2
EUR 20,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Komarov, V. V.
Okreme provadzhennja. Monografija / V. V. red. Komarov. Charkiv: Pravo, 2011. 312 S., Hardcover ISBN 978-966-458-211-4
EUR 24,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Titko, I. A.
Ocinni ponjattja u kryminal'no-procesual'nomu pravi Ukrai'ny. Monografija / I. A. Titko. Charkiv: Pravo, 2010. 216 S., Softcover ISBN 978-966-458-191-9
EUR 23,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Vovk, D. O.
Pravo i religija. Zagal'noteoretychni problemy spivvidnoshennja / D. O. Vovk. Charkiv: Pravo, 2009. 224 S., Softcover ISBN 978-966-458-123-0
EUR 20,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Pravova systema Ukrai'ny. istorija, stan ta perspektyvy. U 5 tomah. Charkiv: Pravo, 2008. 3264 S., Hardcover ISBN 978-966-458-089-9
EUR 96,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Tacij, V. Ja.
Pravove vyhovannja v suchasnij Ukrai'ni. Monografija / V. Ja. red. Tacij. Charkiv: Pravo, 2010. 368 S., Hardcover ISBN 978-966-458-208-4
EUR 27,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Bytjak, Ju. P.
Pravovi osnovy formuvannja ta funkcionuvannja organiv derzhavnoi' vlady u konteksti jevrointegracii'. Monografija / Ju. P. red. Bytjak. Charkiv: Pravo, 2010. 384 S., Hardcover ISBN 978-966-458-184-1
EUR 27,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Lozo, V. Y.
Pravovye osnovy ékologiceskoj strategii Evropejskogo Sojuza. Koncepcija, programmnoe obespec., sistematizacija i kommentarij dejstvujušcego zak-va ES / V. Y. Lozo. Charkiv: Pravo, 2008. 368 S., Hardcover ISBN 978-966-458-037-0
EUR 25,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Pinchuk, M. G.
Predmet dokazuvannja i sudovyj rozgljad sprav pro vykradennja ta inshe nezakonne povodzhennja z vognepal'noju zbrojeju, bojovymy prypasamy i vybuhovymy rechovynamy / M. G. Pinchuk. Charkiv: Pravo, 2009. 176 S., Hardcover ISBN 978-966-458-117-9
EUR 20,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Sakara, N. Ju.
Problema dostupnosti pravosuddja u cyvil'nyh spravah. Monografija / N. Ju. Sakara. Charkiv: Pravo, 2010. 256 S., Softcover ISBN 978-966-458-139-1
EUR 20,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Problemy modernizacii' politychnyh system suchasnosti. Charkiv: Pravo, 2008. 320 S., Hardcover ISBN 978-966-458-017-2.
EUR 20,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Upor. Petryshyn, O. V. Ta in.
Problemy teorii' prava i konstytucionalizmu u pracjah M. V. Cvika. Monografija / O. V. Ta in. Upor. Petryshyn. Charkiv: Pravo, 2010. 272 S., Hardcover ISBN 978-966-458-206-0
EUR 25,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Todyka, Ju.M.
Problemy funkcionuvannja miscevyh rad ta i'h vykonavchyh organiv / Ju.M. red. Todyka. Charkiv: Pravo, 2009. 540 S., Softcover ISBN 978-966-458-107-0
EUR 23,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Bilec'ka, L. M.
Provadzhennja v kryminal'nyh spravah pro kontrabandu v sudi pershoi' instancii' / L. M. Bilec'ka. Charkiv: Pravo, 2009. 160 S., Softcover ISBN 978-966-458-146-9
EUR 20,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Synjeokyj, O. V.
Psyhologo-pravovi problemy kryminal'noi' seksopatologii'. Vstup do kryminoperversologii' / O. V. Synjeokyj. Charkiv: Pravo, 2009. 752 S., Hardcover ISBN 978-966-458-138-4
EUR 33,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Batyrgarejeva, V. S.
Recydyvna zlochynnist' v Ukrai'ni: social'no-pravovi ta kryminologichni problemy / V. S. Batyrgarejeva. Charkiv: Pravo, 2009. 576 S., Hardcover ISBN 978-966-458-125-4
EUR 27,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Bryncev, V. D.
Standarty pravovoi' derzhavy: vtilennja u nacional'nu model' organizacijnogo zabezpechennja sudovoi' vlady. Monografija / V. D. Bryncev. Charkiv: Pravo, 2010. 462 S., Hardcover ISBN 978-966-458-181-0
EUR 23,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Shylo, O. G.
Teoretyko-prykladni osnovy realizacii' konstytucijnogo prava ljudyny i gromadjanyna na sudovyj zahyst u dosudovomu provadzhenni v kryminal'nomu procesi Ukrai'ny. Monografija / O. G. Shylo. Charkiv: Pravo, 2011. 472 S., Hardcover ISBN 978-966-458-231-2
EUR 28,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Manujlov, Je. M.
Formuvannja osobystosti majbutn'ogo fahivcja prava. Vybrani praci: statti, materialy konferencij, "kruglyh stoliv" (2006-2011) / Je. M. Manujlov. Charkiv: Pravo, 2011. 216 S., Softcover ISBN 978-966-458-232-9
EUR 24,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Popras, V.O.
Shtraf jak vyd pokarannja za kryminal'nym pravom Ukrai'ny / V.O. Popras. Charkiv: Pravo, 2009. 224 S., Hardcover ISBN 978-966-458-154-4
EUR 19,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Komarova, T. V.
Jurysdykcija sudu Jevropejs'kogo Sojuzu / T. V. Komarova. Charkiv: Pravo, 2010. 360 S., Hardcover ISBN 978-966-458-185-8
EUR 23,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Voronova, L. K.
Bjudzhetnyj kodeks Ukrai'ny. Naukovo-praktychnyj komentar stanom na 1 bereznja 2011 r. / L. K. red. Voronova. Charkiv: Pravo, 2011. 608 S., Hardcover ISBN Bjudzhetnyj kodeks
EUR 36,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Tacyj, V. Ja., ta in.
Zlochyny u sferi gospodars'koi' dijal'nosti za Kryminal'nym kodeksom Ukrai'ny ta v sudovij praktyci. NPK / V. Ja., ta in. red. Tacyj. Charkiv: Pravo, 2010. 784 S., Hardcover ISBN 978-966-458-151-3
EUR 32,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Kucherjavenko, M. P.
Podatkovyj kodeks Ukrai'ny: postatejnyj komentar: u 2 ch. Ch. 1 / M. P. red. Kucherjavenko. Charkiv: Pravo, 2011. 704 S., Hardcover ISBN 978-966-458-219-0, 978-966-458-217-6
EUR 38,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Kucherjavenko, M. P.
Podatkovyj kodeks Ukrai'ny: postatejnyj komentar: u 2 ch. Ch. 2 / M. P. red. Kucherjavenko. Charkiv: Pravo, 2011. 1128 S., Hardcover ISBN 978-966-458-219-0
EUR 55,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. ZAKON UKRAI'NY Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai'ny «Pro vykonavche provadzhennja» ta dejakyh inshyh zakonodavchyh aktiv Ukrai'ny shhodo vdoskonalennja procedury prymusovogo vykonannja rishen' sudiv ta inshyh organiv (posadovyh osib). Nabuvaje chynnosti. Charkiv: Pravo, 2011. 72 S., Softcover ISBN 978-966-458-230-5
EUR 15,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Upor. Bytjak, Ju. P.
Kodeks Ukrai'ny pro administratyvni pravoporushennja. Stanom na 26 kvitnja 2011 r. / Ju. P. Upor. Bytjak. Charkiv: Pravo, 2011. 264 S., Softcover ISBN 978-966-458-226-8
EUR 16,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Konstytucija Ukrai'ny. Charkiv: Pravo, 2010. 56 S., Softcover ISBN 978-966-458-223-7
EUR 14,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Upor. Stepanjuk, A. H.
Kryminal'no-vykonavchyj kodeks Ukrai'ny. Stanom na 1 sichnja 2011 r. / A. H. Upor. Stepanjuk. Charkiv: Pravo, 2011. 88 S., Softcover ISBN 978-966-458-224-4
EUR 15,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Upor. Maryniv, V. I.
Kryminal'no-procesual'nyj kodeks Ukrai'ny. Zi zminamy i dopovnennjamy stanom na 1 bereznja 2011 r. / V. I. Upor. Maryniv. Charkiv: Pravo, 2011. 232 S., Softcover ISBN 978-966-458-229-0
EUR 16,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Upor. Golovashevych, O. O.
Podatkovyj kodeks Ukrai'ny. Stanom na 18 sichnja 2011 r. / O. O. Upor. Golovashevych. Charkiv: Pravo, 2011. 656 S., Softcover ISBN 978-966-458-213-8
EUR 19,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny. Zi zminamy ta dopovnennjamy stanom na 1 kvitnja 2011 r.. Charkiv: Pravo, 2011. 432 S., Softcover ISBN 978-966-458-233-6
EUR 16,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Upor. Borysova, V. I.
Zastosuvannja norm material'nogo ta procesual'nogo prava u lystah Vyshhogo gospodars'kogo sudu Ukrai'ny (1998-2009 r.) / V. I. Upor. Borysova. Charkiv: Pravo, 2010. 276 S., Softcover ISBN 978-966-458-072-1
EUR 20,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. red. Jaroshenka, O. M.
Kolektyvni dogovory u VNZ III-IV rivniv akredytacii' (shemy, tablyci, prymirni formy, normatyvno-pravovi akty) / O. M. red. Jaroshenka. Charkiv: Pravo, 2010. 248 S., Softcover ISBN 978-966-458-197-10
EUR 21,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Upor. Luk'janov, D. V.
Perelik tem dysertacijnyh doslidzhen' z problem derzhavy i prava (zatverdzhenyh u 2010 r.) / D. V. Upor. Luk'janov. Charkiv: Pravo, 2011. 280 S., Softcover ISBN 978-966-458-227-5
EUR 20,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Maročkіn, І. Je.
"Orhanіzacіja roboty sudu. Navčalʹnyj posіbnyk, 2012 r. / І. Je. Maročkіn. Charkіv: Pravo, 2012. 256 S., Softcover ISBN 978-966-458-391-3
EUR 21,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Romanov, M. V.
Zvіlʹnennja vіd vіdbuvannja pokarannja. Navčalʹnyj posіbnyk, 2012 r. / M. V. Romanov. Charkіv: Pravo, 2012. 90 S., Softcover ISBN 978-966-458-397-5
EUR 21,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Anpіlohov, O. V.
Zachyst prav ta svobod hromadjanyna prokurorom v admіnіstratyvnomu sudočynstvі. Monohrafіja. / O. V. Anpіlohov. Charkіv: Pravo, 2008. 168 S., Hardcover ISBN 978-966-313-380-5
EUR 24,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Chodyko, Ju. Je.
Ob’jekt іpotečnoho pravovіdnošennja. Monohrafіja, 2012 r. / Ju. Je. Chodyko. Charkіv: Pravo, 2012. 224 S., Softcover ISBN 978-966-458-387-6
EUR 28,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Lapkіn, A. V.
Orhanіzacіja sudovych ta pravoochoronnych orhanіv: Normatyvnі akty, 2012 r. / A. V. Lapkіn. Charkіv: Pravo, 2012. 390 S., Softcover ISBN 978-966-458-384-5
EUR 24,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Lapkіn, A. V.
Orhanіzacіja sudovych ta pravoochoronnych orhanіv Ukraïny u schemach. Navčalʹnyj posіbnyk, 2012 r. / A. V. Lapkіn. Charkіv: Pravo, 2012. 136 S., Softcover ISBN 978-966-458-383-8
EUR 21,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Naden, O. V.
Teoretyčnі osnovy krymіnalʹno-pravovoho rehuljuvannja v Ukraïnі. Monohrafіja, 2012 r. / O. V. Naden. Charkіv: Pravo, 2012. 272 S., Hardcover ISBN 978-966-458-365-4
EUR 29,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Hetʹman, A. P., Borysova, V. І.
Dohovіr jak unіversalʹna pravova konstrukcіja. Monohrafіja, 2012 r. / A. P., Borysova, V. І. Hetʹman. Charkіv: Pravo, 2012. 432 S., Hardcover ISBN 978-966-458-379-1
EUR 28,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Perepelycja, M. O.
Ponjattja ta vydy sub`jektіv fіnansovoho prava. Monohrafіja, 2012 r. / M. O. Perepelycja. Charkіv: Pravo, 2012. 272 S., Hardcover ISBN 978-966-458-370-8
EUR 31,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Olefіr, A. O.
Hospodarsʹko-pravove zabezpečennja deržavnych zakupіvelʹ u sferі ochorony zdorov'ja: teoretyčnі ta praktyčnі aspekty. Monohrafіja, 2012 r. / A. O. Olefіr. Charkіv: Pravo, 2012. 456 S., Hardcover ISBN 978-966-2740-11-0
EUR 28,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Korotjuk, O. V.
Zakon Ukraïny "Pro notarіat". Naukovo-praktyčnyj komentar, 2012 r. / O. V. Korotjuk. Charkіv: Pravo, 2012. 648 S., Hardcover ISBN 978-966-458-373-9
EUR 56,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Hujvan, P. D.
Pozovna davnіstʹ. Monohrafіja, 2012 r. / P. D. Hujvan. Charkіv: Pravo, 2012. 448 S., Softcover ISBN 978-966-458-349-4
EUR 34,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Syneokyj, O. V.
Advokatura kak ynstytut pravovoj pomoščy y zaščytы: novыj kurs advokatskoho prava y advokatskoj krymynalystyky. Učebnoe posobye. Vtoroe yzdanye, 2012 h. / O. V. Syneokyj. Charkіv: Pravo, 2012. 520 S., Softcover ISBN 978-966-458-339-5
EUR 28,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Bytjak, Ju. P., Zuj, V. V., ta іn.
Admіnіstratyvne pravo. Alʹbom schem. Navčalʹnyj posіbnyk, 2012 r. / Ju. P., Zuj, V. V., ta іn. Bytjak. Charkіv: Pravo, 2012. 160 S., Softcover ISBN 978-966-458-272-5
EUR 21,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Serʹohіna, S. H.
Deržavne budіvnyctvo і mіsceve samovrjaduvannja v Ukraïnі. Pіdručnyk (hryf MON Ukraïny), 2011 r. / S. H. Serʹohіna. Charkіv: Pravo, 2011. 360 S., Hardcover ISBN 978-966-458-279-4
EUR 25,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Chrystyč, І. O., Tkačova, O. V.
Dokumenty pervynnoho oblіku. Navčalʹnyj posіbnyk, 2012 r. / І. O., Tkačova, O. V. Chrystyč. Charkіv: Pravo, 2012. 108 S., Softcover ISBN 978-966-458-340-1
EUR 18,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Demydenko, H. H., Petryšyn, O. V.
Іstorіja včenʹ pro deržavu і pravo. Chrestomatіja (6-te vyd., dopov. і zmіnene), 2012 r. / H. H., Petryšyn, O. V. Demydenko. Charkіv: Pravo, 2012. 928 S., Hardcover ISBN 966-8467-49-3
EUR 36,00 (Deliverable within 4-6 weeks)
No image. Zіnčenko, O. V., Petryšyn, O. V.
Іstorіja včenʹ pro deržavu і pravo u tablycjach і defіnіcіjach. Navčalʹnyj posіbnyk, 2012 r. / O. V., Petryšyn, O. V. Zіnčenko. Charkіv: Pravo, 2012. 208 S., Softcover ISBN 978-966-458-300-5
EUR 22,00 (Deliverable within 4-6 weeks)